Investor Relations

Velkommen til Union-Banks Investor Relations sider, hvor du finder alle relevante oplysninger og økonomiske nøgletal. Åbenhed er vigtigt for os – kontakt os derfor gerne hvis du har spørgsmål. 

Bestyrelse og tilsynsråd

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 9 medlemmer, som er aktionærer i Union-Bank AG, og hvoraf en del er bosiddende i nærområdet – men vores fokus er på hele Danmark og hele Tyskland. Ved generalforsamlingen vælger aktionærerne 6 eksterne medlemmer, mens de øvrige 3 er valgt internt af medarbejderne.

Bestyrelsens opgave er at føre tilsyn med direktionens ledelse og at overvåge de forretningsmæssige resultater (efterfulgt af liste med alle medlemmer).