Historien bag Union-Bank

Tysk bank med danske rødder

Union-Banks historie er tæt knyttet til den omskiftelige erhvervsmæssige udvikling, de politiske strømninger og den kulturelle påvirkning i en grænseby. Den gamle handelsby Flensborg har altid haft vidt forgrenede relationer til Danmark, som helt op til i dag er af stor betydning.

Voksende nationale modsætninger i området medførte et voksende behov for en "dansk" bank i Flensborg. Efter et forslag fra rigsdagsmedlemmet og chefredaktør på Flensborg Avis, Gustav Johannsen, blev Spare- og Lånekassen Flensborg og Omegn stiftet og åbnede den 9.10.1875. 

Den pr. 1. januar 1900 gennemførte civilretsreform i Tyskland var årsagen til, at Spare- og Lånekassen Flensborg og Omegn blev omdannet til et selskab med begrænset ansvar. I året 1920 blev det naturlige forretningsområde mod nord afskåret på grund af den nye grænsedragning. Efterhånden aftog bankforretningerne med landmændene, hvorimod omsætningen med både erhvervs- og privatkunder i Flensborg og omegn tog til.

I 1927 indgik Spare- og Lånekassen for Flensborg og Omegn i et nyetableret bankaktieselskab - "Union-Bank". Aktionærskredsen bestod af forretningsdrivende i Flensborg, landmænd og private personer, hvis fælles princip var at sikre det selvstændige pengeinstitut med stærk dansk indflydelse i regionen. Efter anden verdenskrig udvikledes endnu en ny forretningsgren i banken. Eksporthandelen fra Danmark til Tyskland medførte et voksende behov for betalingsformidling hen over grænsen. Denne udvikling tog fart, efter at Danmark indtrådte i det Europæiske Økonomiske Fællesskab i 1972.

Såvel før som nu fremstår den danske tradition tydeligt i Union-Bank: lige fra aktionærkredsens sammensætning, som fordeler sig jævnt på begge sider af grænsen, til at alle medarbejdere er tosprogede og lever en udpræget dus-kultur.

I dag er Union-Bank AG et moderne pengeinstitut, der år for år videreudvikler sig på et solidt fundament. Vi er altid tro mod vores princip om, at bankens penge først og fremmest skal stå til rådighed for det lokale erhvervsliv samt privatpersoner. Via netbank og selvbetjeningsområderne (med bl.a. pengeautomater) tilbydes muligheden for at ordne bankforretninger døgnet rundt.