08: Danske eksportvirksomheder: Kender I EIFO Køberkreditgaranti og Eksportkaution?

EIFO er en statslig institution, der yder finansiering og risikodækning til danske eksportvirksomheder. EIFO tilbyder bl.a. to produkter, Køberkreditgaranti og Eksportkaution, der har til formål at støtte og fremme dansk eksport ved at reducere de finansielle og kommercielle risici, som virksomheder står over for, når de handler på de internationale markeder. Union-Bank er eneste danskbaserede bank i Tyskland, der tilbyder EIFO Køberkreditgaranti.

Tomas Michael Jensen, direktør i Union-Bank, fortæller: ”Med en Køberkreditgaranti fra EIFO kan jeres virksomhed tilbyde en attraktiv kredit til jeres internationale kunder, og samtidig er risikoen for tab dækket af EIFO i tilfælde af manglende betaling.”

”Eksportkautionen er et sikkerhedsinstrument, der hjælper eksportvirksomheder med at stille garantier eller kautioner i forbindelse med internationale handelsaftaler. EIFO overtager en del af bankens risiko, den ekstra sikkerhed gør det nemmere for jeres virksomhed at opnå kredit, bedre lånemuligheder og større likviditet. På den måde får I manøvrerum til at udvikle virksomheden og sige ja til flere og større ordrer” slutter Tomas Michael Jensen.

Det er nemt at ansøge om EIFO Køberkreditgarantien og Eksportkautionen. Se mere på eifo.dk eller kontakt Union-Bank. Vi hjælper jer gerne med ansøgning og papirarbejde.


#union-bank #eksport #eifo