Ordentliche Hauptversammlung

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Ordninær generalforsamling

Invitation til vores ordinære generalforsamling

Hermed inviterer vi vores aktionærer
til vores ordinære generalforsamling
onsdag, den 29. juni 2022 kl. 10:00
i "Borgerforeningen" Holm17, Flensborg

Detaljerne findes i vedlagte pdf-fil (DK).